Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning

Sjukskrivning

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

För att uppnå en kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess och minska sjukskrivningarna och ohälsotalet i länet samarbetar Landstinget med övriga lokala myndigheter. 

Under 2017 kommer fokus att ligga på tidigare insatser och kontakter med arbetsgivare.