Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning

Sjukskrivning

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

För att uppnå en kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess och minska sjukskrivningarna och ohälsotalet i länet samarbetar Landstinget med övriga lokala myndigheter. 

Under 2016 kommer fokus att ligga på tidigare insatser och kontakter med arbetsgivare.

Aktuellt

Aktuella utbildningar hösten 2016

Ny överenskommelse för 2016 mellan staten och SKL - "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Nytt program för stöd och behandling vid sjukskrivning