Vårdpersonal

Stöd i sjukskrivningsarbetet

Personer som drabbas av ohälsa ska snabbt få aktiva, samordnade och individanpassade insatser för att förbättra sin hälsa och kunna återgå i arbete.

Stöd i sjukskrivningsarbetet

Utbildning

 • Aktuella utbildningar

  Tillsammans för minskad sjukfrånvaro 26 september 2017

  Ett eftermiddagsseminarium för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer samt andra yrkesgrupper som möter sjukskrivning i sin vardag. Med gemensamma krafter kan vi nå bättre resultat!

  Sjukskrivning är en viktig del av vård och behandling och kunskap om sjukskrivning behövs inom alla yrkesgrupper inom vården. Vi måste alla hjälpas åt att när det är möjligt hitta bra alternativ till sjukskrivning.

  Därför erbjuds nu ett eftermiddagsseminarium med temat försäkringsmedicin och aktuella frågor inom sjukförsäkringen med betoning på samverkan mellan olika professioner. Föreläsare är samverkansansvariga från Försäkringskassan, Susanne Jonsson (Kalmar) och Jeanette Gustafsson (Oskarshamn och Västervik).

  Nyinsatt tid: 26 september 2017 kl. 13.00 – 15.00, Kalmar, Länssjukhuset, Lokal Epidemin

  Anmälan via länken

  Inbjudan

  Försäkringsmedicin för utlandsutbildade läkare 19 oktober 2017

  Inbjudan

  Anmälan: görs till goran.blomqvist@ltkalmar.se   

  Hur kan vi hjälpa smärtpatienter till ökad förståelse och få dem att återta livet? 25 oktober 2017

  En föreläsning med Mats Karlsson, smärtläkare, Smärtkliniken S:t Olof, Falköping.

  Inbjudan

  Anmälan: sker till gun.eek@ltkalmar.se senast den 16 oktober, ange om du ska delta förmiddag eller eftermiddag.

Relaterad information

Kontakt

 • Kontaktuppgifter/Om oss

  Processamordnare Landstinget

  Anne-Lie Gustafsson
  Processledare
  Planeringsenheten
  Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 

  Ann-Marie Brudin
  Behörigheter och medarbetaruppdrag för ordinerad sjukskrivning
  Planeringsenheten
  Telefon: 0480- 384 22, 070-306 01 14

  Försäkringsmedicinska kommittén

  Kommittén är en samverkan mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

  Uppdrag Försäkringsmedicinska kommittén

  Medlemmar:

  • Ann-Marie Brudin, försäkringsmedicinsk rådgivare, Planeringsenheten, ordförande
  • Erica Mc Carthy Wennerström, distriktsläkare
  • Göran Blomqvist, distriktsläkare, Nybro hälsocentral
  • Birgitta Eckerbom, handläggare, Arbetsförmedlingen
  • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
  • Lukasz Czarnowski, överläkare psykiatri
  • Anne-Lie Gustafsson, processledare, Planeringsenheten
  • Niki Sundström, ortoped
  • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
  • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan