Nytt stödprogram för en aktiv sjukskrivningsprocess

Inom ramen för e-tjänsten Stöd och behandling utvecklar vi ett stödprogram för en aktiv sjukskrivningsprocess.

Syftet med programmet är att stödja patienten i samband med sjukskrivning genom att skapa en aktiv rehabilitering med tydlig planering och delaktighet. Programmet ska även vara ett stöd i processen för sjukskrivningskoordinatorns funktion som coach till patienterna.

Visionen är att öka hälsan i befolkningen genom att minska ohälsotalet och målet att stödprogrammet ska skapa förutsättningar för aktiv rehabilitering med tydlig planering vilket möjliggör tidig återgång i arbete.

Under våren sker utveckling i samverkan mellan processledare, designer, sjukskrivningskoordinatorer och patienter. Vi har stöd i utvecklingsarbetet av 1177 Vårdguiden. En pilot kommer att genomföras och utvärderas för att under hösten göra eventuella förbättringar samt breddinföra. Har du idéer, förslag får du gärna kontakta oss!

Efter 1 mars när planerade workshops är genomförda kommer mer information om projektet.

Kontakt

Anette Aronsson
Utredare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-841 35

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22