Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning/Organisation och kontakt

Organisation och kontaktpersoner

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 
E-post: anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se  

Ann-Marie Brudin
Ordförande i försäkringsmedicinska kommittén
Överläkare 
Planeringsenheten
Telefon: 0480- 384 22, 070-306 01 14
E-post: ann-marie.brudin@ltkalmar.se

Göran Blomqvist
Ansvarig försäkringsmedicinska utbildningar
Distriktsläkare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-848 45, 070-308 68 91
E-post: goran.blomqvist@ltkalmar.se

Sjukskrivningskoordinatorer

Sjukskrivningskoordinatorn är en viktig länk mellan hälso- och sjukvården och övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen i syfte att förbättra samordningen kring individens behov av insatser.

Kontaktuppgifter sjukskrivningskoordinatorer

Försäkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Medlemmar:

  Ann-Marie Brudin, ordförande, försäkringsmedicinsk rådgivare
 • Erica Mc Carthy Wennerström, distriktsläkare
 • Göran Blomqvist, distriktsläkare, Nybro hälsocentral
 • Birgitta Eckerbom, handläggare, Arbetsförmedlingen
 • Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan
 • Mats-Peter Sjöwall, företagsläkare, Previa
 • Anne-Lie Gustafsson, processledare, Planeringsenheten
 • Niki Sundström, ortoped
 • Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan
 • Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan