Organisation och kontaktpersoner

Anne-Lie Gustafsson
Processledare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-41 80 19, 070-352 49 22 
E-post: anne-lie.gustafsson@ltkalmar.se  

Ann-Marie Brudin
Ordförande i försäkringsmedicinska kommittén
Överläkare 
Planeringsenheten
Telefon: 0480- 384 22, 070-306 01 14
E-post: ann-marie.brudin@ltkalmar.se

Göran Blomqvist
Ansvarig försäkringsmedicinska utbildningar
Distriktsläkare
Planeringsenheten
Telefon: 0480-848 45, 070-308 68 91
E-post: goran.blomqvist@ltkalmar.se

Rehabkoordinatorer

Rehabkoordinatorn är en viktig länk mellan hälso- och sjukvården och övriga aktörer i sjukskrivningsprocessen i syfte att förbättra samordningen kring individens behov av insatser.

Försäkringsmedicinska kommittén

Kommittén är en samverkan mellan Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Försäkringsmedicinska kommittén är motorn i arbetet för att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen i Kalmar län.

Medlemmar:

Ann-Marie Brudin, ordförande, försäkringsmedicinsk rådgivare

Erica Mc Carthy Wennerström, distriktsläkare, Esplanadens hälsocentral

Göran Blomqvist, distriktsläkare, Nybro hälsocentral

Birgitta Eckerbom, handläggare, Arbetsförmedlingen

Lennart Hellström, försäkringsmedicinsk rådgivare, Försäkringskassan

Mats-Peter Sjöwall, företagsläkare, Previa

Anne-Lie Gustafsson, processledare, Planeringsenheten

Niki Sundström, ortoped, Länssjukhuset Kalmar

Susanne Jonsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan

Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan

Lars Häggbring, Arbetsförmedlingen