Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning/Statliga stimulansmedel

Statliga stimulansmedel

"En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" heter överenskommelsen som gäller för 2017-2018.

Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den s.k. sjukskrivningsmiljarden. Syftet med överenskommelserna har varit att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil sjukfrånvaro.

Från och med 2016 benämns överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Överenskommelsen för 2017-2018 består av följande insatsområden:

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

2. Funktion för koordinering

3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

5. Utökat elektroniskt informationsutbyte

6. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Insatserna bedöms sammantaget höja kvaliteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen både inom hälso- och sjukvården och sjukför-säkringen. Det bedöms vara till gagn för den enskilde patienten.