Psykisk ohälsa och långvarig smärta

Lättare psykisk ohälsa samt smärta i rygg, nacke eller axlar står bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar.

Inom villkoret "Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta" ingår rehabiliteringsinsatser, i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, av somatisk och psykologisk karaktär som ges för icke specificerad långvarig smärta i rygg, axlar och nacke samt lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress till personer i åldrarna 16 – 67 år.

Villkoret ersätter den tidigare rehabiliteringsgarantin.

Ackreditering MMR och KBT

Såväl privata och offentliga vårdenheter med hälsovalsavtal som vårdgivare utan vårdavtal kan ansöka om ackreditering för att bedriva multimodal rehabilitering. Ackrediteringen har införts för att säkerställa kvalitet och ekonomisk stabilitet bland de verksamheter som erbjuder rehabiliteringen.

Varje enhet som godkänns (ackrediteras) för att bedriva multimodal rehabilitering eller kognitiv beteendeterapi/interpersonell psykoterapi får ingå avtal med Landstinget i Kalmar län.

Aktuella dokument och inrapporteringsblanketter kommer att finnas på sidan inom kort.