Enkät till dig som är sjukskrivningskoordinator

Vi behöver din hjälp för att utveckla sjukskrivningskoordinatorns funktion! Vi är därför tacksamma om du besvarar enkäten senast den 20 augusti.

Sjukskrivningskoordinatorerna har en viktig roll för en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Har du frågor om enkäten, kontakta Anne-Lie Gustafsson eller Anita Bergsell.

Instruktion för fråga 7. Skatta ditt uppdrag enligt skalan nedan:

1. Tidbokare (kan finnas i alla nedan)

2. Kontaktperson till Försäkringskassan, tidbokare

3. Organisatör, kontaktperson Försäkringskassan, ev. rådgivare, statistik (hämtning)

4. Organisatör, ev. rådgivare, kontaktperson till Försäkringskassan, arbetsförmedning mm

5. Organisatör, rådgivare och kunskapsförmedlare, kontaktperson till andra aktörer, kontaktperson sjukskrivna

6. Organisatör, rådgivare och kunskapsförmedlare, samarbetspartner till andra aktörer, kontaktperson/coach till sjukskrivna, utforskare/bedömare av patienterns behov

7. Organisatör, rådgivare och kunskapsförmedlare, samarbetspartner till andra aktörer, kontaktperson/coach till sjukskrivna, kontaktperson/coach förebyggande, utforskare/bedömare patientens behov, teamledare rehabiliteringsteam, ev. utbldningsrådgivare

8. Organisatör, rådgivare och kunskapsförmedlare, samarbetspartner till andra aktörer, kontaktperson/coach till sjukskrivna, kontaktperson/coach förebyggande, utforskare/bedömare patientens behov, teamledare rehabliteringsteam, teamledare rehabiliteringsgarantiarbete, rådgivare till läkare - intygsskrivning, utbildningsansvarig på enheten 

2. Har du schemalagd tid för koordinatorsarbetet? (Obligatorisk)

7. Skatta ditt uppdrag, se förklaring överst på sidan. (Obligatorisk)