Sjukskrivningskollen

Information till vårdpersonal som arbetar med det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen.

Om programmet

Sjukskrivningskollen tillgängliggörs genom e-tjänsten stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. Programmet riktar sig till patienter som sjukskrivs för psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta och som har arbetsgivare. Sjukskrivningskollen är utvecklat för sjukskrivningskoordinatorns arbete.

Programmet är uppdelat i moduler som blandar text, bild och film och är utformat oavsett patientens sjukskrivningslängd.

Under oktober-december 2016 kommer Sjukskrivningskollen att testas på hälsocentraler i Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län. 

På gång

27/9 - Utbildningsdag för sjukskrivningskoordinatorer i programmet

v.40-46 - Patienter startar med Sjukskrivningskollen

Varje torsdag v.40-46, mellan 14.30-15.30 – Video/telefonmöte tillsammans med projektgruppen och sjukskrivningskoordinatorer i piloten. Syftet är att delge varandra stöd och kunskap.

8-9/12 – Lunch till lunch. Utvärdering och fortsatt arbete. Inbjudan till sjukskrivningskoordinatorer kommer.