Stödmaterial

Stödmaterial till vårdpersonal som arbetar med Sjukskrivningskollen.

Metodbok

Mall för loggbok

Riskanalys

Patientinformation Landstinget i Kalmar län

Patientinformation Region Östergötland

Patientinformation Region Jönköpings län

Ppt-presentation från utbildningsdagen 27/9

Manual - Starta patient i Sjukskrivningskollen

Formulär - WAI

Formulär - WRFQ

Formulär - Välmåendeskalan