Kompetensutveckling

Koordinatorsdag

Tillsammans med respektive chef
Folkhögskolan Oskarshamn, lokal Munthe, 15 december 2016

Inbjudan (pdf)

Anmälan