Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning/Utbildning/Anmälan koordinatorer 19 april 2016

Utbildningsdag för koordinatorer den 19 april 2016

- Kontakt med arbetsgivare i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Tid: Tisdag 19 april 2016
Plats: Munthe, Oskarshamn