Startsida/För vårdgivare/Sjukskrivning/Utbildning/Anmälan statistik sept 2016

Statistik för sjukskrivningskoordinatorer

Datum: 8 september 2016
Plats: Gruvan i Landstingshuset

Antalet platser är begränsat. Om efterfrågan är stor kommer vi att anordna ytterligare tillfällen. Utbildare: Ann-Marie Brudin.

Vid frågor kontakta Anne-Lie Gustafsson.