Utbildningsmaterial om jämställd sjukskrivning

Det finns skillnader i sjukskrivning för kvinnor och män som inte är motiverade. Det kan ha flera förklaringar och några av dem tas upp i utbildningspaketet "Tänk tvärtom".

Arbetet med jämställd sjukskrivning är viktigt! Målet är att komma till rätta med de omotiverade skillnaderna och skapa en jämställd sjukskrivningsprocess bland annat utifrån analys av könsuppdelad statistik och genom att börja tänka tvärtom.

Tänk tvärtom är ett utbildningsmaterial i samproduktion mellan Region Skåne och Amphi Produktion AB. Utbildningspaketet är uppdelat i tre delar, 3 x 2 timmar och består av tre korta filmer med tre tillhörande bildspel samt en handledning och ett processdokument att fylla i för varje utbildningsdel.