Startsida/För vårdgivare/Smittskydd och Vårdhygien

Smittskydd och Vårdhygien

Smittskydd och Vårdhygien är Landstinget i Kalmar läns infektionsförebyggande enhet.

Smittskydd och Vårdhygien har som uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården.

Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

Vi bistår även allmänheten med råd.