Startsida/För vårdgivare/Smittskydd och Vårdhygien/Smittskydd/Smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar

Smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar

Här har vi samlat information om smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar.

Smittskyddsanmälan görs via SmiNet (se länk till höger).