Asyl- och flyktinghälsovård ur ett smittskyddsperspektiv

Här har vi samlat aktuell information om smittskyddsfrågor rörande asylsökande och flyktingar. Kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker.

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar med avseende på smittsamma sjukdomar (Smittskyddsläkaren i Kalmar län 2016-12-23

Åtgärd vid hantering av provsvar hos asylsökande (Smittskyddsläkaren i Kalmar län 2016-12-23)

Hälsodeklaration tuberkulos (Smittskyddsläkaren i Kalmar län 2015-06-04)

Hälsodeklaration tuberkulos (Socialstyrelsen Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2013, se sidan 24)

Hälsokontroll tuberkulos inför arbete eller studier (Smittskyddsenheten i Kalmar län 2015-10-27)

Latent tuberkulos, patientinformation när behandling ges samt när behandling inte ges, på svenska (Smittskyddsenheten i Kalmar län 2016-05-03)

Quantiferon, video med provtagningsinstruktion (Qiagen)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m. fl (senaste versionen av SOSFS 2011:11)

Socialstyrelsens sammanställning över vilka prover som ingår i hälsoundersökningen (2016-06-02)

Riskbedömning avseende smitta

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspidning är låg med anledning av flyktingsituationen (Folkhälsomyndigheten reviderad 2015-12-14)

Låg risk för spridning av allvarliga infektionssjukdomar bland barn (Folkhälsomyndigheten 2016-05-11)

Frågor och svar kring smittsamma sjukdomar för dem som träffar asylsökande i sitt arbete (Smittskyddsenheten i Kalmar län 2015-10-30)

Övrigt

Vaccinationer till människor på flykt (Folkhälsomyndigheten 2015-11-30)

Människor på flykt, vägedning för vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten reviderad version 2015-12-14)

Skabb - utbrott på asylboende

Smittskyddsblad Information till läkare och patienter på flera språk (Smittskyddsenheten Kalmar)

Smittskyddsanmälan

God handhygien, affischer på 9 språk från Folkhälsomyndigheten (scrolla ned på sidan)

Folkhälsomynidghetens seminarium om inomhusmiljön i asylboenden