Blanketter

Observera att smittskyddsanmälan (Klinisk anmälan) görs via SmiNet, se länk till höger.

Anmälan till smittskyddsläkaren

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt
sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Anmälan om byte av behandlande läkare

Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.