Vaccination mot säsongsinfluensa 2016/2017

Information om influensa. Sidan är i första hand riktad till vårdpersonal.

Informationsmaterial till vårdpersonal om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker

Informationsbrev 2016/2017 (version 2)

Bildspel 2016/2017

Registrering av riskgrupp eller personalvaccination i Svevac

Hälsodeklaration vid vaccination mot säsongsinfluensa

Hälsodeklaration svenska

Hälsodeklaration engelska

Hälsodeklaration arabiska

Rutiner och riktlinjer

Influensa inom slutenvården - Handläggning av patient med misstänkt eller verifierad influensa inom slutenvården i Landstinget i Kalmar län

Provtagningsanvisning influensa

Riktlinje för vaccination vid behandling med antikoagulantia, Läkemedelskommitté, Landstinget i Kalmar län 2016-11-15

Externa länkar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Folkhälsomyndigheten 2016

Vaccination av gravida mot influensa - kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården, Folkhälsomyndigheten 2013

Patientinformation riktad till gravida finns på olika språk under Smittskyddsblad/Influensa.

Folkhälsomyndighetens influensarapport - uppdateras en gång i veckan under influensasäsong