Vaccination mot säsongsinfluensa 2016/2017

Här kommer vi att samla information om influensa. Sidan är i första hand riktad till vårdpersonal. Är du privatperson, följ länkarna uppe till höger.

Vaccination mot säsongsinfluensa

Hälsodeklaration svenska

Hälsodeklaration engelska

Hälsodeklaration arabiska

Rutiner och riktlinjer

Influensa inom slutenvården - Handläggning av patient med misstänkt eller verifierad influensa inom slutenvården i Landstinget i Kalmar län

Provtagningsanvisning influensa

Informationsmaterial till vårdpersonal om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker

Informationsbrev 2016/2017 (version 2)

Bildspel 2016/2017

Externa länkar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Folkhälsomyndigheten 2016

Vaccination av gravida mot influensa - kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården, Folkhälsomyndigheten 2013