Vaccination mot säsongsinfluensa 2016/2017

Här kommer vi att samla information om influensa. Sidan är i första hand riktad till vårdpersonal. Är du privatperson, följ länkarna uppe till höger.

Vaccination mot säsongsinfluensa

Hälsodeklaration svenska

Hälsodeklaration engelska

Hälsodeklaration arabiska

Vaccination vid behandling med orala antikoagulantia, information från Stockholms Landstings läkemedelskommitté

Rutiner och riktlinjer

Influensa inom slutenvården - Handläggning av patient med misstänkt eller verifierad influensa inom slutenvården i Landstinget i Kalmar län

Provtagningsanvisning influensa

Externa länkar

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Folkhälsomyndigheten 2016

Vaccination av gravida mot influensa - kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården, Folkhälsomyndigheten 2013