Influensavaccin

Influensa är inte farlig för de flesta, men för fler än man skulle kunna tro. Vaccination är det bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom.

Influensa – olika allvarligt beroende på vem som drabbas

För unga och i övrigt friska går sjukdomen vanligtvis över efter 5–7 dagar. Influensa börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta över 40 °C), allmän muskelvärk, huvudvärk och symtom från luftvägarna, framför allt hosta. Information om egenvård hittar du hos 1177 och Vårdguiden.

Vem riskerar att bli allvarligt sjuk?

En del personer har ökad risk för att drabbas av allvarlig sjukdom vid säsongsinfluensa, personer i så kallade riskgrupper. Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot influensa är:

  • alla som har fyllt 65 år
  • personer med vissa kroniska sjukdomar
  • friska gravida kvinnor utan skydd mot A(H1N1) 2009
  • nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.

Allvarlig sjukdom kan orsakas av influensaviruset i sig, men kan också vara komplikationer som bakteriell lunginflammation eller en allvarlig försämring av underliggande sjukdom.