Sexuellt överförda sjukdomar (STI)

Vid smittspårning och behandling av gonorré rekommenderas omedelbar kontakt med STI-klinik.
Vid smittspårning av klamydia, se nedan.

Anmälan till smittskyddsläkaren
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas,inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Lathund för STI-anmälan till smittskyddsläkaren

Partnerbrev med textfält för användare klamydia

Smittspårningsmall

Smittspårningsmall