Smittskyddsblad

Information till läkare och patient utformad av Smittskyddsläkarföreningen. För många diagnoser finns information på flera språk.

Smittskyddsanmälan görs via Sminet (se länk till höger). Kontakta smittskyddsenheten om du saknar inloggningskod.