Svevac

Svevac är ett nationellt vaccinationsregister och vaccinationsjournal för Kalmar läns landsting.

Svevac är ett kostnadsfritt, webbaserat informationssystem för vaccinationer som utvecklats av dåvarande Smittskyddsinstitutet (SMI), numera Folkhälsomyndigheten, i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare för barn- och skolhälsovård. Sveriges Kommuner och Landsting är ägare och företaget Inera förvaltar systemet.

Sedan 2007 registreras alla barnvaccinationer i vårt landsting i Svevac och sedan hösten 2009 alla övriga vaccinationer som sker via vården. Det är bland annat Värmland, Norrbotten och landstinget i Kalmar län som genomgående har Svevac som vaccinationsjournal. I vårt landsting pågår för närvarande ett arbete med att överföra uppgifter i Svevac till NPÖ.

Nationella vaccinationsregistret

Sedan 1 januari 2013 finns det ett hälsodataregister för vaccinationer, nationella vaccinationsregistret, till vilket det är obligatoriskt att rapportera vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barnvaccinationer. Folkhälsomyndigheten ansvarar för detta register. Uppgifter från Svevac överförs automatiskt till nationella vaccinationsregistret.