Verksamheter utanför vården

Här kommer vi att samla informationsmaterial som i första hand vänder sig till verksamheter utanför vård och omsorg.

Sår kan sprida smitta - tips för att undvika smitta på gym och träningslokaler. Affisch.