Vårdhygieniska enheten

Vi utgör en expertfunktion som skall medverka till att alla vårdgivare bedriver vård av god kvalitet så att antalet vårdrelaterade infektioner hålls på en låg nivå.

Vid enheten finns i dag en överläkare och tre hygiensjuksköterskor varav två är placerade i Kalmar och en i Västervik.