Forskningskommittén

Fo-kommittén främjar forsknings- och utvecklingsarbetet på olika sätt, bland annat genom:

  • doktorandtjänster som gör det möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete
  • bidrag för FoU-arbeten som delas ut efter ansökan och prövning
  • tre forskningshandledartjänster på deltid och en Fo-sekreterare står för det löpande arbetet
  • medel som avsätts så att forskarmeriterade medarbetare kan avsätta tid för handledning

Ordförande

Jonas Bonnedahl
Forskningschef, Landstinget i Kalmar län. Överläkare Infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar.
Telefon 070-720 36 92

Sekreterare

Heléne Nordmark
Forskningsenheten, Landstinget i Kalmar län.
Telefon 0480-384 65

Ledamöter

Ingrid Wåhlin
Medicine doktor, specialistsjuksköterska intensivvård, Länssjukhuset i Kalmar, forskningshandledare.

Göran Petersson
Professor hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap, docent önh-sjukdomar. Verksamhetsledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. Senior advisor till Forskningsenheten och Kliniskt träningscenter.

Thomas Lavergren
Överläkare Kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar.
Landstingsövergripande studierektor - Landstingets kansli.
Kontaktperson för ST-läkarnas utvecklingsprogram.

Thomas Schön
Medicine doktor, överläkare i klinisk bakteriologi och virologi, specialist i infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar.
Kontaktperson för FORSS och frågor om externa forskningsansökningar.

Kerstin Wahlund
Odontologie doktor, övertandläkare klinisk bettfysiologi, specialist och sjukhustandvården, Länssjukhuset i Kalmar.

Rolf Sandin
Chefsläkare, administrationen Länssjukhuset i Kalmar, Adjungerad professor vid Karolinska Institutet.

Erik Stomrud
Medicine doktor och ST-läkare i allmänmedicin, Emmaboda hälsocentral.

Cave Sinai
Medicine doktor och ST-läkare, vuxenpsykiatrin, Västerviks sjukhus.

Charlotta Lans
Sjukgymnast, habiliterings- och rehabiliteringskliniken, Länssjukhuset i Kalmar. Doktorandrepresentant.