Forskningsområden

Vid Landstinget i Kalmar län bedrivs forskning inom ett antal olika områden, vilka presenteras nedan.

Information om forskande medarbetare inklusive länkar till kontakt- och projektuppgifter finns även i dokumentet "Forskningskompetens Landstinget i Kalmar län" (till höger på denna sida).