Regionalt och lokalt samarbete

  • Inom det regionala och lokala samarbetet är Landstinget i Kalmar län en aktiv part i FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) som delar ut forskningsmedel och stärker forskningssamarbetet i regionen.

  • Dessutom finns en professur i hälsovetenskap som delas mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Landstinget har också ett nära samarbete med eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet som står för frontkunskaper inom IT i vården.

  • Genom Linnéuniversitetet skapas nya möjligheter till forskningssamverkan.
  •  
  • Som en av deltagarna i KOF-SYD har Folktandvården i Kalmar län tillsammans med Malmöfakulteten startat flera forskningsprojekt.

  • Landstinget i Kalmar län ingår tillsammans med Region Jönköping och Region Östergötland i Forum Sydost som är en stödenhet för kliniska studier med uppdraget att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier.