Utbildning och kurser

Kurser i medicinsk vetenskaplig metodik för ST-läkare

I de nya målbeskrivningarna för ST-läkare (giltligt sedan 1/9 2008) finns krav på att den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt genom deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete samt genom att tillägna sig kunskaper i forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp och evidensbaserad medicin.

I landstinget i Kalmar län har detta krav tillgodosetts genom ett samarbete med Linnéuniversitetet. Sedan 2010 genomförs årligen en kurs i "Medicinsk vetenskaplig metodik". Kursen resulterar i 12 hp och består av en teoretisk del på 5 hp, samt 7 hp för redovisning av sitt vetenskapliga projekt. Det finns möjlighet att ta emot 30 deltagare på kursen. Sedan 2011 videosänds kursen från Kalmar mot Västervik. Detta för att ST-läkare från den norra delen av länet ska kunna genomföra kursen utan att behöva ta sig till Kalmar. 

Handledning för projektarbetena sker dels genom disputerad personal från landstinget samt av kursledaren, professor Sven Tågerud.

Regional kurs i forskningsmetod, biostatistik och vetenskaplig kommunikation

I samarbete med landstingen i Östergötland och Jönköping genomförs vartannat år en regional kurs i forskningsmetod, biostatistik och vetenskaplig kommunikation.

FORSS anordnar vartannat år en regional kurs i forskningsmetodik 15 poäng.

Kursen hålls i internatform och motsvarar doktorandkursen som hålls av Hälsouniversitetet i Linköping. Kursen är riktad till kliniskt verksam vårdpersonal i FORSS-regionen. För mer information om kursen och ansökan.

Kurser för forskarstuderande

Kurser för forskarstuderande inom Fakultetet för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet (nytt fönster)