Förbättringsarbete

Här hittar du exempel på pågående förbättringsarbeten inom Landstinget i Kalmar län.

Vård och omsorg om de mest sköra äldre
Här hittar du information om Landstinget i Kalmar läns arbetet med att förbättra vård och omsorg om de mest sköra äldre.

Varje dag lite bättre - kraften hos många!
Varje dag lite bättre - kraften hos många! är Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbet och är också namnet på den förbättringsanda som genomsyrar verksamheten. Här hittar du information om förbättringsprojekten och metoder och verktyg i förbättringsarbetet.

Sveriges bästa sjukhusmat
Ett förbättringsarbete med målet att tillaga och servera landets bästa sjukhusmat till inneliggande patienter och kunder i restaurangerna och caféerna på samtliga sjukhus i Kalmar län.