Varje dag lite bättre - kraften hos många!

Landstinget i Kalmar läns satsning "Varje dag lite bättre - kraften hos många!" är ett arbete för förbättring och ökning av vårdkvalitet.

Vårt landsting genomsyras av ett systematiskt förbättringsarbete så att resultat och upplevelse blir ännu bättre för dig som patient.

Varje dag lite bättre - kraften hos många! är Landstinget i Kalmar läns satsning på systematiskt förbättringsarbete men är också ett förhållningssätt och en väg för att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet.

Varje dag lite bättre - kraften hos många! syftar på att landstinget genom långsiktighet och små förbättringar varje dag av alla medarbetare förbättrar vården och skapar ett klimat för ständigt lärande.

Här hittar du information om förbättringar och metoder och verktyg i förbättringsarbetet.