Utbildningar vid kliniskt träningscenter Oskarshamn

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Oskarshamns sjukhus.

Utbildningarna ligger i datumordning. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

Urinkateter 1 september
Klockan: 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson ssk, KTC
Anmälan

Öppet KTC 6 september
Klockan 14.30–16.00
Anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Förflyttningsteknik 7 september
Klockan 13.00–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Joakim Guding, sjukgymnast landstingshälsan
Anmälan

Föreläsning hjärtsvikt 14 september
Klockan 15.00–16.00
Lokal: Blå jungfrun. Föreläsare: Sadegh Dolatabadi, kardiolog
Ingen anmälan krävs.

Stomi 4 oktober
Klockan 13.00–15.00
Lokal: KTC hus 07.
Utbildare: Karin Johansson, ssk kirurgmottagning
Anmälan

Öppet KTC 10 oktober
Klockan 14.30–16.00
Eva Flobrant från sårteamet finns på plats.
Anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

BAL/LINK 19 oktober
Klockan 13.00–14.30
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Ulla Robertsson, ssk medicin mottagningen
Anmälan

Föreläsning röntgen 13 oktober
Klockan 15.00–16.00
Lokal: Blå jungfrun. Föreläsare: Aleksandar Maksimovic, röntgenläkare
Ingen anmälan krävs

Första hjälpen 2 november och 6 december
Klockan 12.30–16.30
Kursmaterial ska läsas in inför utbildningen
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Hans Waldén, samordnare FOU
Anmälan

Spol- och diskdesinfektorer 3 november och 7 november
Klockan 13.00-15.30
Anmälan caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Öppet KTC 10 november
Klockan 14.30–16.00
Pia Nilzén, hygiensköterska finns på plats.
Anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Föreläsning anafylaxi 16 november
Klockan 15.00–16.00
Lokal: Blå jungfrun. Föreläsare: Per-Adolf Bergsten, narkosläkare
Ingen anmälan krävs

Information om calici och influensa 23 november
Klockan 14.30–16.00
Lokal: Blå Jungfrun. Föreläsare: Pia Nilzén, ssk, vårdhygien
Ingen anmälan krävs

Infarter (CVK, subcutan venport) 29 november
Klockan 14.30–16.00
Lokal: KTC, hus 07
Utbildare: Kristin Axelsson, ssk KTC. Maria Olsson, ssk palliativa rådgivningsteamet
Anmälan

Förflyttningsteknik - Hur tungt kan det vara? 30 november
Klockan 9.00-15.30
Sista anmälningsdag 23 november
Anmälan kristin.axelsson@ltkalmar.se

Föreläsning smärta 7 december
Klockan 14.30 – 16.00
Lokal: Blå jungfrun. Föreläsare: Maria Ohlsson ssk palliativa rådgivningsteamet
Ingen anmälan krävs

Öppet KTC 14 december
Klockan 14.30–16.00
Anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Kommunikation

Motiverande samtal (MI), fördjupnings- och repetitionsförmiddag (MI) 8 juni
Klockan: 9.30- 12.30
Plats: Länssjukhuset i Kalmar - konferenssal Epidemin.
Kontakt: Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, hanna.johansson2@ltkalmar.se
Anmälan Senast 27 maj

Motiverandesamtal (MI) 26 - 27 september samt 27 oktober
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktion
Plats: Oskarshamns sjukhus
Anmälan
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Kvalitetsmetoder

Lisa avvikelsesystem grundutbildning 15 september och 24 november
Klockan 13.00 – 16.00
Lokal: Länssjukhuset, Synen, Hus 15 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

Händelseanalys utbildning 20 oktober
Klockan 08.30-15.30
Lokal: Länssjukhuset, Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

NITHA utbildning (IT-stöd vid händelseanalyser) 27 oktober
Klockan 08.30 -12.30
Lokal: Länssjukhuset, Epidemin Hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

Vi erbjuder oss även att vara med och komponera ihop utvecklingsdagar för olika verksamheter utifrån era behov.

Vid frågor och önskemål kontakta Kristin Axelsson, Kliniska träningscentret Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0491-(7)82712 alternativt via mail kristin.axelsson@ltkalmar.se