Utbildningar vid kliniskt träningscenter Oskarshamn

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Oskarshamns sjukhus.

Utbildningarna ligger i datumordning. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen. Frågor om Kompetensportalen mailar du till kompetensportalsupport@ltkalmar.se

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

Nutrition - mat vid behov av anpassad konsistens 20 september
Klockan 13.30 -15.00
Lokal: KTC, hus 07.
Utbildare: Kerstin Arvidsson, dietist
Kontakt: kerstin.arvidsson3@ltkalmar.se

Anhörigstöd 27 september
Klockan 12.00-16.00
Lokal: KTC, hus 07,Utbildare: Susanna Sundström, usk akuten, Charlotte Sundqvist kurator länssjukhuset
Kontakt: Susanna.Sundstrom@ltkalmar.se

Urinkateter 5 oktober
Klockan 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson, instruktör KTC
Kontakt: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Första hjälpen 17 oktober
Klockan 8.00–12.00
Kursmaterial ska läsas inför utbildningen
Lokal: KTC, hus 07.
Utbildare: Hans Waldén
Kontakt: hans.walden@ltkalmar.se

Öppet KTC för läkare – inriktning intubering, lumbalpunktion och tryckpneumothorax 26 oktober
Klockan 9.00–10.15, 10.30–11.45, 13.00–14.15, 14.30–15.45
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Bengt Jannsen, narkosläkare och instruktör KTC Västervik
Kontakt: bengt.jannsen@ltkalmar.se

Dysfagi 2 november
Klockan 14.00 – 15.50
Lokal: KTC, hus 07.
Utbildare: Camilla Ed Sjöbäck, nutritionssköterska. Theresa Bobeck logoped
Kontakt: camilla.sjoback@ltkalmar.se

CVK och subkutan venport – praktisk träning 14 november
Klockan 13.30 – 15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson, KTC
Kontakt: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Sond och PEG – praktisk träning 29 november
Klockan 13.30 - 15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson, instruktör KTC
Kontakt: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Spol och diskdesinfektorer 21 september
Klockan 13.00-15.30
Lokal: KTC hus 07
Utbildare: Pia Nilzén hygiensjuksköterska, Magnus Fäste tekniker, Claudia Ortega Danielsson steriltekniker
Kontakt: pia.nilzen@ltkalmar.se

Kommunikation

Motiverande samtal (MI) 25 + 28 augusti och 22 september
2+1 heldagars kurs
Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Motiverande samtal 10-11 + 18 oktober
Klockan 09.00-16.00
24/1 kl. 09.00 – 13.00
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktion samt en uppföljningsdag halvdag. Obligatoriskt deltagande samtliga tillfällen
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Annika Bergli, behandlare vuxensektionen, missbruk och beroende, Oskarshamns kommun
Kontakt: annika.bergli@oskarshamn.se

Motiverande samtal 14-15 + 28 november
Klockan 09.00-16.00
16/1 kl. 09.00 – 13.00
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktion samt en uppföljningsdag halvdag. Obligatoriskt deltagande samtliga tillfällen
Plats: Länssjukhuset, KTC, hus 2
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar.
Kontakt: hans.linner@ltkalmar.se

ÅP – återfalls prevention 4-dagars utbildning: 19 + 20 september samt 3+4 oktober.
Heldagar kl. 9.00- 16.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

MET – motivationshöjande behandling 3-dagars utbildning: 24+25 oktober samt 7 november. Heldagar kl. 9.00 -16.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

Kvalitetsmetoder

Riskanalys-metodik 21 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal: Blå jungfrun
Kontakt: linda.forsman@ltkalmar.se

Händelseanalys-metodik 9 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Västerviks sjukhus, lokal KTC
Kontakt: ann-katrin.karlborg@ltkalmar.se

Vi erbjuder oss även att vara med och komponera ihop utvecklingsdagar för olika verksamheter utifrån era behov.

Vid frågor och önskemål kontakta Kristin Axelsson, Kliniska träningscentret Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0491-(7)82712 alternativt via mail kristin.axelsson@ltkalmar.se