Utbildningar vid kliniskt träningscenter Oskarshamn

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Oskarshamns sjukhus.

Utbildningarna ligger i datumordning. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

Öppet KTC 25 januari
Klockan 14.30–16.00
Sårvårdsundersköterska Annica Stenborg från Västervik finns på plats.
Anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Benlindning 23 januari
Klockan 13.30 – 15.00
Lokal: KTC, hus 07,Utbildare: Caroline Kangefjärd, instruktör KTC
Kontakt och anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Förflyttningsteknik 8 februari. Heldagsutbildning.
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Inger Hildebrandsson, Handicare
Kontakt och anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Urinkateter 1 mars
Klockan 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson, instruktör KTC
Kontakt och anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

PICC- line 15 mars
Klockan 13.30- 15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Rickard Handin, Bard Nordic.
Kontakt: caroline.kangefjard@ltkalmar.se
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Artärgas – provtagning och analys 23 mars
Klockan 13.00–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Bengt Jannsen, narkosläkare och instruktör KTC Västervik
Kontakt: bengt.jannsen@ltkalmar.se
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Öppet hus KTC 5 april
Klockan 13.00–16.00
Lokal: KTC, hus 07

Omvårdnad vid livets slutskede 12 april
Klockan 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Maria Olsson, PRIVO
Kontakt: maria.olsson@ltkalmar.se
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Audiometriutbildning 19 april
Klockan 13.00-16.00
Lokal: KTC, hus 07.
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

EKG tagning och tolkning 3 maj
Klockan 13.30 – 15.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Caroline Kangefjärd, instruktör KTC
Kontakt och anmälan: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Spol- och diskdesinfektioner 16 maj
Klockan 13.00–15.30, Kliniskt träningscenter, hus 07
Kontakt: pia.nilzen@ltkalmar.se


Tobaksavvänjare 22-23 maj
Klockan: 08.30-16.00
Kontakt: therese.karlsson2@ltkalmar.se
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se

 

Kommunikation

ASI- strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik 13 och 14 februari samt 23 mars och 28 september. Utbildningen är en 2-dagars introduktion och en + en uppföljningsdag. Alla dagar 09.30-16.00
Lokal: Lilla Blå Jungfrun. Utbildare: Mia Sjölander.
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se
Anmälan

Barn som anhöriga i vården 7 mars
Klockan 14.00-16.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Lennart Magnusson verksamhetschef kompetenscentrum anhöriga
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se´
Anmälan

Motiverandesamtal (MI) 10 och 11 maj samt 31 maj och 30 augusti
Utbildningen är en 2 +1+1 heldagars grundkurs
Plats: Oskarshamns sjukhus, Kliniskt träningscenter Hus 07
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

Anhöriga, en ovärderlig samverkanspart i hälso- och sjukvården 26 april
Klockan 14.00-16.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Lennart Magnusson verksamhetschef kompetenscentrum anhöriga
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se
Anmälan

Kvalitetsmetoder

Riskanalys metodik 5 april.
Klockan 09.00-15.00
Plats: Västerviks sjukhus, KTC
Kontakt: ann-katrin.karlborg@ltkalmar.se
Anmälan

Riskanalys-metodik 21 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal: Blå jungfrun
Kontakt: linda.forsman@ltkalmar.se
Anmälan

Händelseanalys-metodik 13 april
Klockan 08.30-14.30
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal: Blå jungfrun
Kontakt: linda.forsman@ltkalmar.se
Anmälan

Händelseanalys-metodik 9 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Västerviks sjukhus, lokal KTC
Kontakt: ann-katrin.karlborg@ltkalmar.se
Anmälan

Vi erbjuder oss även att vara med och komponera ihop utvecklingsdagar för olika verksamheter utifrån era behov.

Vid frågor och önskemål kontakta Kristin Axelsson, Kliniska träningscentret Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0491-(7)82712 alternativt via mail kristin.axelsson@ltkalmar.se