Utbildningar vid kliniskt träningscenter Oskarshamn

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Oskarshamns sjukhus.

Utbildningarna ligger i datumordning. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen. Frågor om Kompetensportalen mailar du till kompetensportalsupport@ltkalmar.se

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

Öppet KTC 25 januari
Klockan 14.30–16.00
Sårvårdsundersköterska Annica Stenborg från Västervik finns på plats.

Benlindning 23 januari
Klockan 13.30 – 15.00
Lokal: KTC, hus 07,Utbildare: Caroline Kangefjärd, instruktör KTC
Kontakt: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Förflyttningsteknik 8 februari. Heldagsutbildning.
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Inger Hildebrandsson, Handicare
Kontakt: kristin.axelsson@ltkalmar.se

Urinkateter 1 mars
Klockan 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Kristin Axelsson, instruktör KTC
Kontakt: kristin.axelsson@ltkalmar.se

PICC- line 15 mars
Klockan 13.30- 15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Rickard Handin, Bard Nordic.
Kontakt: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Artärgas – provtagning och analys 23 mars
Klockan 13.00–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Bengt Jannsen, narkosläkare och instruktör KTC Västervik
Kontakt: bengt.jannsen@ltkalmar.se

Öppet hus KTC 5 april
Klockan 13.00–16.00
Lokal: KTC, hus 07

Omvårdnad vid livets slutskede 12 april
Klockan 13.30–15.00
Lokal: KTC, hus 07. Utbildare: Maria Olsson, PRIVO
Kontakt: maria.olsson@ltkalmar.se

Audiometriutbildning 19 april
Klockan 13.00-16.00
Lokal: KTC, hus 07.

EKG tagning och tolkning 3 maj
Klockan 13.30 – 15.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Caroline Kangefjärd, instruktör KTC
Kontakt: caroline.kangefjard@ltkalmar.se

Spol- och diskdesinfektioner 16 maj
Klockan 13.00–15.30, Kliniskt träningscenter, hus 07
Kontakt: pia.nilzen@ltkalmar.se

Tobaksavvänjare 22-23 maj
Klockan: 08.30-16.00
Kontakt: therese.karlsson2@ltkalmar.se

Kommunikation

ASI- strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik 13 och 14 februari samt 23 mars och 28 september. Utbildningen är en 2-dagars introduktion och en + en uppföljningsdag. Alla dagar 09.30-16.00
Lokal: Lilla Blå Jungfrun. Utbildare: Mia Sjölander.
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se

Barn som anhöriga i vården 7 mars
Klockan 14.00-16.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Lennart Magnusson verksamhetschef kompetenscentrum anhöriga
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se´

Motiverandesamtal (MI) 10 och 11 maj samt 31 maj och 30 augusti
Utbildningen är en 2 +1+1 heldagars grundkurs
Plats: Oskarshamns sjukhus, Kliniskt träningscenter Hus 07
Anmälan: Fullbokat!
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

Motiverandesamtal (MI) 19 + 22 maj samt 9 juni
2 + 1 heldagars grundkurs
Plats: Kliniskt träningscenter KTC, Länssjukhuset Kalmar, hus 2, plan 5.
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Anhöriga, en ovärderlig samverkanspart i hälso- och sjukvården 26 april
Klockan 14.00-16.00
Lokal: KTC hus 07 Utbildare: Lennart Magnusson verksamhetschef kompetenscentrum anhöriga
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Motiverandesamtal (MI) 25 + 28 augusti samt 22 september
2 + 1 heldagars grundkurs
Plats: Kliniskt träningscenter KTC, Länssjukhuset Kalmar, hus 2, plan 5.
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Kvalitetsmetoder

Riskanalys metodik 5 april.
Klockan 09.00-15.00
Plats: Västerviks sjukhus, KTC
Kontakt: ann-katrin.karlborg@ltkalmar.se

Riskanalys-metodik 21 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal: Blå jungfrun
Kontakt: linda.forsman@ltkalmar.se

Händelseanalys-metodik 13 april
Klockan 08.30-14.30
Plats: Oskarshamns sjukhus, lokal: Blå jungfrun
Kontakt: linda.forsman@ltkalmar.se

Händelseanalys-metodik 9 november
Klockan 09.00-15.00
Plats: Västerviks sjukhus, lokal KTC
Kontakt: ann-katrin.karlborg@ltkalmar.se

Vi erbjuder oss även att vara med och komponera ihop utvecklingsdagar för olika verksamheter utifrån era behov.

Vid frågor och önskemål kontakta Kristin Axelsson, Kliniska träningscentret Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0491-(7)82712 alternativt via mail kristin.axelsson@ltkalmar.se