Utbildningar vid kliniskt träningscenter länssjukhuset

Länets kommuner har här möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret vid länssjukhuset i Kalmar.

Landstingets kliniska träningscenter (KTC) på länssjukhuset erbjuder under 2017 utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet.

Utbildningarna ligger i alfabetisk ordning från A - Ö. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Sammanställning av utbildningar i årshjul (nytt fönster)

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

  • Om du är en ny användare och inte är anställd i landstinget så loggar du in här för att skapa ett konto: Inloggning Ny användare Kompetensportalen
  • När du har konto loggar du in här: Kompetensportalen 
  • Är du anställd i landstinget loggar du in via Navet (landstingets intranät).

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen. Frågor om Kompetensportalen mailar du till kompetensportalsupport@ltkalmar.se

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

"Alla rätt på provet" (klinisk kemi och mikrobiologi utbildar i preanalys som riktar sig till alla som arbetar med provtagning inom sjukvården och i kommunen)
19 september, 12 oktober och 16 november
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: cecilia.leitet@ltkalmar.se johannes.salim@ltkalmar.se

Benlindning 29 augusti, 2 oktober och 6 november
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Dysfagi "Hur bedömer vi patientens sväljningsförmåga" 18 september
Klockan 13.00-15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Första hjälpen Datum kommer
Klockan 08.00-12.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: johan.israelsson@ltkalmar.se

Kapillärprovtagning 29 september, 25 oktober och 22 november
Klockan 14.00–15.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: johannes.salim@ltkalmar.se

Nefrostomiskötsel 25 september
Klockan 14.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

"Nytt om diabetes" 20 November
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

PVK/CVK/Subcutan ven port och Picc-line 19 september, 9 oktober och 13 november
Klockan 13.00–15.00. Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Sond, PEG 25 september och 21 november
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Sår – olika typer av sår samt behandlingsprinciper 15 november
Klockan 13.00–15.00 Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2.
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Stomiskötsel 17 oktober
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Sår – förband och behandling 26 oktober
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Tracheostomi omvårdnad 3 oktober, 8 november och 7 december
Klockan 13.30–15.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5,
Kontakt: veronica.johansson2@ltkalmar.se

Trycksårsföreläsning 11 september
Klockan 13.30- 14.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Kontakt: : eva.flobrandt@ltkalmar.se

Urinkateter 20 september
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

Vårdhygien: Spol och diskdesinfektorer 5 oktober och 12 oktober
Klockan: 13.00-15.30 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Kontakt: pia.nilzen@ltkalmar.se stefan.callenryd@ltkalmar.se

Kommunikation

Anhörigstöd datum kommer
Klockan: 14.00 – 16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Kontakt: susanna.sundstrom@ltkalmar.se

Bemötande - Arbeta enkelt i svåra situationer 25 oktober
Klockan: 13.00-16.00
Plats :Länssjukhuset Kalmar, KTC hus 2 plan 5
Kontakt: anders.törnevad@ltkalmar.se

SBAR Erbjuds utbildning efter önskemål
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

MET – motivationshöjande behandling 3-dagars utbildning; 24+25 oktober samt 7 november. Heldagar kl. 9.00 -16.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar.
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

Motiverande samtal 10-11 + 18 oktober kl. 09.00-16.00. 24/1 kl. 09.00 – 13.00
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktion samt en uppföljningsdag halvdag. Obligatoriskt deltagande samtliga tillfällen
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Annika Bergli, behandlare vuxensektionen, missbruk och beroende, Oskarshamns kommun
Kontakt: annika.bergli@oskarshamn.se

Motiverandesamtal (MI) 14+15 november, 28 november och 16 januari
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktionsutbildning samt en uppföljningsdag halvdag. Obligatoriskt att medverka samtliga tillfällen
Plats: Länssjukhuset Kalmar, KTC hus 2 plan 5
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar kommun
Kontakt: Hans.Linner@kalmar.se

Självskadebeteende 16 november
Klockan: 13.00-15.00
Plats: Länssjukhuset Kalmar, KTC hus 2 plan 5
Kontakt: anders.tornevad@ltkalmar.se

Suicidriskbedömning 1 november
Klockan: 13.00-15.00
Plats: Länssjukhuset Kalmar, KTC hus 2 plan 5
Kontakt: sirpa.sundberg@ltkalmar.se

ÅP – återfalls prevention 4 - dagars utbildning; 19 + 20 september samt 3+4 oktober.
Heldagar kl. 9.00- 16.00
Plats: Oskarshamns sjukhus, KTC, hus 07
Utbildare: Hans Linnér, behandlare drog och alkoholmottagningen i Kalmar.
Kontakt: hans.linner@kalmar.se