Utbildningar vid kliniskt träningscenter länssjukhuset

Länets kommuner har här möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret vid länssjukhuset i Kalmar.

Landstingets kliniska träningscenter (KTC) på länssjukhuset erbjuder under 2017 utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet.

Utbildningarna ligger i alfabetisk ordning från A - Ö. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Sammanställning av utbildningar i årshjul (nytt fönster)

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

"Alla rätt på provet" (klinisk kemi och mikrobiologi utbildar i preanalys som riktar sig till alla som arbetar med provtagning inom sjukvården och i kommunen)
7 februari, 14 mars och 10 april
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: cecilia.leitet@ltkalmar.se

Artärgaser, teori/praktik 3 april
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och martin.jacobson@ltkalmar.se

Benlindning 21 februari och 26 april
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Förflyttningsteknik av patienter
25 januari, 15 februari, 23 mars, 20 april och17 maj
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: magnus.svahn@ltkalmar.se

Första hjälpen 22 februari, 28 februari och 10 maj
Klockan 08.00-12.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: johan.israelsson@ltkalmar.se

Hur tar vi ett bra EKG? 22 februari och 19 april
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: nina.berg@ltkalmar.se

Lumbalpunktion – förberedelser, punktion och provtagning
17 maj
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: nina.berg@ltkalmar.se
och martin.jacobson@ltkalmar.se

Nefrostomiskötsel 6 mars
Klockan 14.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

"Nya blododlingsinstrument. Hjälp Asterix och Obelix att göra rätt" Kerstin Frölander, BMA på mikrobiologen med ansvar för blododlingar ger en kortfattad instruktion av handhavande
9 januari
Klockan: 10.00, 13.00 och 14.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Ingen anmälan behövs
Kontakt: kerstin.frolander@tkalmar.se

"Nytt om diabetes" 18 maj
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

PVK/CVK/Subcutan ven port och Picc-line
20 februari, 11 april och 9 maj
Klockan 13.00–16.00. Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Sond, PEG 14 februari och 3 april
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Stomiskötsel 25 april
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Sår - olika typer av sår samt behandlingsprinciper 8 maj
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Sår – förband och behandling 27 februari
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se 
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Tracheostomi omvårdnad
23 februari, 29 mars, 20 april och 17 maj
Klockan 13.30–15.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5,
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: tina.danielsson@ltkalmar.se och veronica.johansson2@ltkalmar.se

Urinkateter 18 april
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

Vårdhygien: Spol och diskdesinfektorer
8, 14, 28 och 30 mars
Klockan: 13.00-15.30 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: pia.nilzen@ltkalmar.se

Kommunikation

Anhöriga i vården 13 april
Klockan 14.00-16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Anhörigstöd 8 maj och 23 maj
Klockan: 14.00 – 16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt : susanna.sundstrom@ltkalmar.se

Hot och våld- handläggning och bemötande Datum kommer
Klockan 13.30–16.00 Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: eva.ingesson@ltkalmar.se

SBAR 27 april
Klockan 13.00–16.00, Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan: Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

Motiverandesamtal (MI) 10 och 11 maj samt 31 maj och 30 augusti
Utbildningen är en 2 +1+1 heldagars grundkurs
Plats: Oskarshamns sjukhus, Kliniskt träningscenter Hus 07
Anmälan: kristin.axelsson@ltkalmar.se
Kontakt: hans.linner@kalmar.se

ASI -strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik
13-14 februari samt 23 mars och 28 september
Utbildningen är en 2+1+1 heldagars introduktion
Plats: Oskarshamns sjukhus Lokal: Lilla Blå Jungfrun
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Anhörigstöd 8 maj och 23 maj
Grundläggande kunskap i anhörigstöd med fokus på kristeorier, krishantering och avsked
Klockan: 12.00 – 16.00
Lokal: Grimskär hus 19 plan 2 (huvudentrén rakt fram ta till höger)
Kontakt: susanna.sundstrom@ltkalmar.se

Barn som anhöriga i vården Datum kommer
Klockan 14.00-16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Hot och våld- handläggning och bemötande Datum kommer
Klockan 13.30–16.00 Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: eva.ingesson@ltkalmar.se

ASI -strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik
13-14 februari samt 23 mars och 28 september
Utbildningen är en 2+1+1 heldagars introduktion
Plats: Oskarshamns sjukhus Lokal: Lilla Blå Jungfrun
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se

Kvalitetsmetoder

Introduktionsdagar

Introduktionsdag för nyanställda på Länssjukhuset/DC
16 februari
Kl. 07.30 – 16.30 Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan:  carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och helen.holmstrom@ltkalmar.se

Utbildningsdag 1 för nyanställda på Länssjukhuset/DC
2 mars och 7 mars
Klockan 07.30–16.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och helen.holmstrom@ltkalmar.se

Utbildningsdag 2 för nyanställda på Länssjukhuset/DC
19 april. Klockan 08.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se helen.holmstrom@ltkalmar.se
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och helen.holmstrom@ltkalmar.se

Utbildningsdag 1 för nyanställda på Länssjukhuset/DC
2 mars och 7 mars
Klockan 07.30–16.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och helen.holmstrom@ltkalmar.se

Utbildningsdag 2 för nyanställda på Länssjukhuset/DC
19 april. Klockan 08.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan: carola.nicklasson@ltkalmar.se
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se och helen.holmstrom@ltkalmar.se