Utbildningar vid kliniskt träningscenter länssjukhuset

Länets kommuner har här möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret vid länssjukhuset i Kalmar.

Landstingets kliniska träningscenter (KTC) på länssjukhuset erbjuder under 2016 utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet.

Utbildningarna ligger i alfabetisk ordning från A - Ö. Vid få anmälningar till någon utbildning kan den ställas in och ni får då veta detta via mail en vecka innan.

Sammanställning av utbildningar i årshjul (nytt fönster)

Datum, tider och lokaler för respektive utbildning:

Vårdnära arbete

"Alla rätt på provet" (klinisk kemi och mikrobiologi utbildar i preanalys som riktar sig till alla som arbetar med provtagning inom kommun och landsting)
19 september, 17 oktober och 7 november
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: cecilia.leitet@tkalmar.se

Artärgaser, teori/praktik 24 oktober och 5 december
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se, martin.jacobson@ltkalmar.se

Benlindning 13 september och 21 november
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Dysfagi/Nutritionsutbildning 7 september
Klockan 13.00 – 16.00 Lokal: Utsikten, hus 18 plan 8
Anmälan
Kontakt: kerstin.arvidsson3@ltkalmar.se

Förflyttningsteknik av patienter 14 september, 19 oktober, 17 november och 8 december
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: magnus.svahn@ltkalmar.se

Första hjälpen 22 september, 20 oktober, 23 november och 1 december
Klockan 08.00-12.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: hans.walden@ltkalmar.se

Hur tar vi ett bra EKG? 21 september och 9 november
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: nina.berg@ltkalmar.se

Hur tungt kan det vara? 1 december
En lärorik dag med praktisk hantering, problemlösning gällande tunga patienter
Klockan 09.00 - 15.30 Lokal: KTC, hus 2, plan 5.
Anmälan till Magnus.svahn@ltkalmar.se

Information om calici och influensa 24 november
Klockan 14.30–16.00 Lokal: Spegeln, hus 19 plan 2.
Ingen anmälan krävs
Kontakt: stefan.callenryd@ltkalmar.se  pia.nilzen@ltkalmar.se

Intraosseösinfart 16 november
Klockan 09.00- 11.00 och 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: nina.berg@ltkalmar.se

Lumbalpunktion – förberedelser, punktion och provtagning
28 september och 2 november
Klockan 13.30–15.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: nina.berg@ltkalmar.se, martin.jacobson@ltkalmar.se

Nefrostomiskötsel 14 november
Klockan 14.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

"Nytt om diabetes" 27 september och 12 december
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

PICC-Line 12 oktober
Klockan 09:30 - 11:00, 11:15 - 12:45 och 13:45 - 15:15
Lokal: Stora Karlavagnen KTC, Hus 2, plan 5.
Ingen föranmälan behövs.
Kontakt: helen.karlsson3@ltkalmar.se

PVK/CVK/Subcutan ven port och Picc-line 20 september, 24 oktober och 5 december
Klockan 13.00–16.00. Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

Sond, PEG 26 september och 25 oktober
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Riskbedömningsutbildning i Trycksår, fall och undernäring
13 oktober, 31 oktober och 28 november
Klockan 9.00–15.00. Lokal: Den 13 oktober på KTC, hus 2 plan 5. Den 31 oktober och 28 november Epidemin hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Skötsel av olika typer av sår 27 oktober
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Stomiskötsel 6 december
Klockan 14.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: helen.gustafsson@ltkalmar.se

Sår – förband och behandling 22 september
Klockan 13.00–15.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: eva.flobrandt@ltkalmar.se

Tracheostomi omvårdnad
21 september, 31 oktober och 24 november och 8 december
Klockan 13.30–15.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5,
Anmälan
Kontakt: tina.danielsson@ltkalmar.se

Urinkateter 18 oktober
Klockan 13.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5.
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

Kommunikation

Anhöriga i vården 22 november
Klockan 14.00-16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Barn som anhöriga i vården 1 november
Klockan 14.00-16.00 Lokal: KTC hus 2 plan 5
Anmälan
Kontakt: lennart.magnusson@anhoriga.se

Hot och våld- handläggning och bemötande 22 november
Klockan 13.30–16.00 Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: eva.ingesson@ltkalmar.se

Motiverande samtal (MI), fördjupnings- och repetitionsförmiddag (MI) 8 juni
Klockan: 9.30- 12.30
Plats: Länssjukhuset i Kalmar - konferenssal Epidemin.
Kontakt: Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare, hanna.johansson2@ltkalmar.se
Anmälan Senast 27 maj

Motiverandesamtal (MI) 26 - 27 september samt 27 oktober
Utbildningen är en 2 + 1 heldagars introduktion
Plats: Oskarshamns sjukhus
Anmälan
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

SBAR 17 november
Klockan 14.00–16.00, Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se

Kvalitetsmetoder

Händelseanalys utbildning 10 november
Klockan 08.30-15.30
Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

NITHA utbildning (IT-stöd vid händelseanalyser) 17 november
Klockan 08.30 -12.30
Lokal: Epidemin Hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

Riskanalysutbildning 1 december
Klockan 08.30-15.30
Lokal: Epidemin, hus 16 plan 2
Anmälan
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se

Introduktionsdagar

Utbildningsdag 1 för nyanställda på Länssjukhuset/DC 1 september, 7 september och 8 september
Klockan 07.30–16.30 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se helen.holmstrom@ltkalmar.se

Utbildningsdag 2 för nyanställda på Länssjukhuset/DC 16 november
Klockan 08.00–16.00 Lokal: KTC, hus 2 plan 5
Anmälan
Kontakt: carola.nicklasson@ltkalmar.se helen.holmstrom@ltkalmar.se

Introduktionsdag för nyanställda vid Länssjukhuset/DC (sommarvikarier) 9,16 eller 20 juni
Klockan 08.00 – 16.30
Lokal: Epidemin Hus 16
Kontakt: helen.holmstrom@ltkalmar.se, carola.nicklasson@ltkalmar.se
Anmälan