Utbildningar vid kliniskt träningscenter Västervik

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Västerviks sjukhus.

Kontakta KTC-samordnare, Lena Karlsson 0490-861 34 för frågor och anmälningar (om inget annat anges i informationen via länk respektive utbildning).

2017

Vårdnära arbete

ASI - strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik 13 och 14 februari samt 23 mars och 28 september. Utbildningen är en 2-dagars introduktion och en + en uppföljningsdag. Alla dagar 09.30-16.00
Lokal: Lilla Blå Jungfrun. Utbildare: Mia Sjölander
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se

Hitta rätt analys – genomgång av provtagningsanvisningar 23 februari
Klockan: Klin.kem. kl.14-15
Lokal: KTC Hus 3, plan 2

Scenarioträning 27 februari–3 mars
För Akutmottagningen
Lokal: KTC, hus 03, plan 2

HemoCue-skola (7 och 8 mars INSTÄLLT)
Lokal: KTC

Barn som anhöriga INSTÄLLD
Lokal: Hallströmska/Ellen Key-rummet
Klockan: 10.00–12.00

Preanalys och kapillärprovtagning 16 mars och 18 maj
Klockan:14-15
Lokal: KTC Hus 3, plan 2.

Infarter 21 mars
Klockan: 10.00–12.00 eller 13.00–15.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 2

Vårdhygien 23 mars
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Blodcentralen informerar 3 april
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Utbildning Pro-Act 24-28 april
För instruktörer
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Anhöriga i vården 26 april
Klockan: 10.00–12.00
Lokal: Hallströmska/Ellen Key-rummet

Resursen 3 maj
Klockan: 08.00–12.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Blodcentralen informerar 3 maj
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Scenarioträning 9 maj
Semestervikarier avdelning 6
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Venprovtagning – repetition för ringrostiga 11 maj
Klockan: 14-15.30 
Lokal: KTC Hus 3, plan 2.

Vårdhygien 18 maj
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Introduktionsdag för sommarvikarier-sommar, 14 och 21 juni
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Kvalitetsmetoder

Riskanalys Västervik 5 april
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Sjukhusgemensamma introduktionsdagar
För nyanställda
Block 1: 7 februari kl. 07.30-17.00
Block 2: 7 mars kl. 08.00-16.00
Block 3: 4 april kl. 08.00-16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02