Utbildningar vid kliniskt träningscenter Västervik

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Västerviks sjukhus.

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen. Frågor om Kompetensportalen mailar du till kompetensportalsupport@ltkalmar.se

2017

Vårdnära arbete

ASI - strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik 13 och 14 februari samt 23 mars och 28 september. Utbildningen är en 2-dagars introduktion och en + en uppföljningsdag. Alla dagar 09.30-16.00
Lokal: Lilla Blå Jungfrun. Utbildare: Mia Sjölander
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se

Motiverandesamtal (MI) 25 + 28 augusti samt 22 september
2 + 1 heldagars grundkurs
Plats: Kliniskt träningscenter KTC, Länssjukhuset Kalmar, hus 2, plan 5.
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

31/8 Hitta rätt analys

14/9 Venprovtagning

28/9 Kapillärprovtagning

25-29/9 Scenarieträning AKM

3/10 Introdag block 2

4/10 Ortopedföreläsning INSTÄLLD

4/10 Diabetes på sjukhus

9/10 + 24/10 Utbildning instruktörer ProAct News

11/10 Psykiatriföreläsning

12/10 Preanalys

18/10 Dysfalgi/sväljbedömning

19/10 Blodcentralen info

25/10 Föreläsning hud/hudförändringar

1/11 Tracheostomi/omvårdnad

2/11 Hitta rätt analys

7/11 Introdag block 3

13-17/11 Scenarieträning, medicinavdelningen

21/11 Vårdhygien, spol/disk

23/11 Vårdhygien, städ

30/11 Vårdhygien, rutiner vid ex MRSA

5/12 Ankel/armtryckindex samt benlindning 

7/12 Kapillärprovtagning

Kvalitetsmetoder

24/10 Händelseanalys, Västervik

 21/11 Riskanalys, Oskarshamn