Utbildningar vid kliniskt träningscenter Västervik

Länets kommuner har möjlighet att anmäla sig till utbildningarna som erbjuds vid det kliniska träningscentret på Västerviks sjukhus.

Kontakta KTC-samordnare, Lena Karlsson 0490-861 34 för frågor.

Anmäl dig till KTC-utbildningar via landstingets Kompetensportal

Hur gör jag en kursansökan?

Kurserna publiceras i portalens utbildningskatalog, klicka på knappen Utbildningskatalog.Till vänster visas ett filter där du kan välja ämnesområde.

KTC-utbildningar finns inom flera ämnesområden som hälso- och sjukvård, vårdnära arbete och kommunikation. Klicka på den kurs du vill ansöka till. Till höger om kursinformationen anmäler du dig via knappen Anmäl.

Hur får jag besked om jag antagits till kursen?

Du får besked via mail när du antagits till kursen. I mailet finns en specifik länk för dig som inte är anställd i landstinget. Via den kommer du till Kompetensportalen.

Hur avanmäler jag mig?

Om du vill avanmäla dig från kursen, klickar du på kursen i utbildningskatalogen, till höger visas nu knappen för anmäld. Klicka på knappen och en vy öppnas där du kan avanmäla dig.

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik kurs, vänd dig till respektive kursledare som anges i kursen. Frågor om Kompetensportalen mailar du till kompetensportalsupport@ltkalmar.se

2017

Vårdnära arbete

ASI - strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma personer med beroendeproblematik 13 och 14 februari samt 23 mars och 28 september. Utbildningen är en 2-dagars introduktion och en + en uppföljningsdag. Alla dagar 09.30-16.00
Lokal: Lilla Blå Jungfrun. Utbildare: Mia Sjölander
Kontakt: mia.sjolander@vastervik.se

Preanalys och kapillärprovtagning 16 mars och 18 maj
Klockan:14-15
Lokal: KTC Hus 3, plan 2.

Anhöriga i vården 26 april - Inställd!
Klockan: 10.00–12.00
Lokal: Hallströmska/Ellen Key-rummet

Resursen 3 maj
Klockan: 08.00–12.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Blodcentralen informerar 3 maj
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Scenarioträning 9 maj
Semestervikarier avdelning 6
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Venprovtagning – repetition för ringrostiga 11 maj
Klockan: 14-15.30 
Lokal: KTC Hus 3, plan 2.

Vård och rehabilitering av amputerade patienter 17 maj
Klockan: 14.00-16.00
Lokal: Ginseng 1 och 2, KTC

Vårdhygien 18 maj
Klockan: 14.00–16.00
Lokal: KTC, hus 03, plan 02

Motiverandesamtal (MI) 19 + 22 maj samt 9 juni
2 + 1 heldagars grundkurs
Plats: Kliniskt träningscenter KTC, Länssjukhuset Kalmar, hus 2, plan 5.
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Motiverandesamtal (MI) 25 + 28 augusti samt 22 september
2 + 1 heldagars grundkurs
Plats: Kliniskt träningscenter KTC, Länssjukhuset Kalmar, hus 2, plan 5.
Kontakt: manuela.bjerre@ltkalmar.se

Kvalitetsmetoder

Riskanalys Västervik 5 april
Lokal: KTC, hus 03, plan 02