Kvalitetsjämförelser

Här hittar du kvalitetsjämförelser inom hälso- och sjukvård, omsorg och folkhälsa.

Kvalitetsjämförelser stimulerar till att analysera verksamheten, lära av varandra, utveckla och förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser, Nationella patientenkäten, Vårdbarometern och Nationella utvärderingar är exempel på jämförelser.