Utvärdering diabetesvård

Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården utifrån perspektiven: strukturer, processer och resultat. Inklusive bedömningar och rekommendationer.