Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är en gemensam jämförelse mellan landsting inom svenska hälso- och sjukvården.

Syftet är främst att skapa nöjda och tillfredsställda patienter och medarbetare samt kliniska resultat av högsta klass.

Öppna Jämförelser hälso- och sjukvård genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen (SoS). Man har valt ut nära tvåhundra mått som visar landstingens resultat inom olika områden.

År 2015 publicerades inte nationell rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som tidigare år. Verksamhetsföreträdare har trots det analyserat resultat inom hälso- och sjukvården 2015. Underlaget motsvarar Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 2014, och har gjorts på indikatorer och områden där uppdaterad data finns.

Områdeskommentarer Öppna jämförelserHälso- och sjukvård 2015

Här hittar du även rapporter från 2010 - 2015 samt landstingets områdesvisa analyser till våra resultat med beskrivningar av förbättringsåtgärder: