Hälso- och sjukvård, övergripande indikatorer

Rapporten är framtagen av Socialstyrelsen. Den motsvarar i stora drag del 1 av ÖJ Hälso- och sjukvård som givits ut tidigare år.