Högkostnadsskydd och e-frikort

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du betalar för sjukvård under ett år. Högkostnadsskyddet är för närvarande 1100 kronor.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet är den gräns för hur mycket du behöver betala i patientavgift för besök på vårdmottagning under ett år. Om du betalar patientavgifter för 1 100 kronor under ett år, har du rätt till fria mottagningsbesök under resten av året/tolvmånadersperioden. 

Dygnsavgift om du är inlagd på sjukhus, hälsoundersökningar (t ex aortascreening) och vissa vaccinationer och intyg ingår inte i högkostnadsskyddet.

Frikort

Besök i Landstinget i Kalmar registreras automatiskt och när du har nått gränsen för högkostnadsskyddet skickas ett brev hem till dig med information där det framgår hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. Frikortet gäller under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle du betalade avgift. Det är alltså inte bundet till kalenderår.  

Vårdbesök i andra landsting eller regioner

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika landsting och regioner.

Vid vårdbesök utanför Kalmar län kan du behöva visa upp ett intyg på att du har frikort. Du kan antingen ta med ditt brev eller få ett frikortsintyg utskrivet. Du kan också få ditt högkostnadskort, motsvarande stämpelkort, utskrivet. Kontakta din vårdmottagning eller vår kundservice för faktura- och frikortsfrågor.

Har du betalat för vårdbesök utanför Kalmar län? Ta med kvittot nästa gång du besöker Landstinget i Kalmar län, så registrerar vi detta åt dig.