Våra familjecentraler

Familjecentralen (familjecentrum) är en mötesplats för barnfamiljer där barn- och mödrahälsovård, socialtjänst och öppen förskola samlas.

Här arbetar bland annat barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare kan det även finnas familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och läkare. Alla personalgrupper på en familjecentral har tystnadsplikt.