Barnhälsovårdsmottagningen Gamleby

Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Gamleby

Telefon: 0490-862 20
Besöksadress: Åbyvägen 12, Gamleby

Barnhälsovårdsmottagningen Gamleby

Länets barnhälsovård arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga.

Vårt mål är att ditt barn ska få bästa möjliga start i livet.

Hos oss arbetar sjuksköterskor som är specialiserade på barnhälsovård (BHV-sjuksköterskor) i samverkan med specialister i allmänmedicin och psykologer. Arbetet är i första hand inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi följer barnets utveckling från födseln upp till sex års ålder.

För att minimera väntetiden har vi tidsbeställda tider till alla besök.

Välkommen till oss!


Postadress: Barnhälsovårdsmottagningen, Gamleby, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar