Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Smedby

Telefon: 0480-818 95
Besöksadress: Ingelstorpsvägen 1, Kalmar

Barnhälsovårdsmottagningen Smedby

Länets barnhälsovård arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga.

Vårt mål är att ditt barn ska få bästa möjliga start i livet.

Hos oss arbetar sjuksköterskor som är specialiserade på barnhälsovård (BHV-sjuksköterskor) i samverkan med specialister i allmänmedicin och psykologer. Arbetet är i förstahand inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi följer barnets utveckling från födseln upp till sex års ålder.

För att minimera väntetiden har vi tidsbeställda tider till alla besök.

Välkommen till oss!

Postadress: Barnhälsovårdsmottagningen, Smedby, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar