Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Västervik

Telefon: 0490-860 23
Besöksadress: Nygatan 12, Västervik

Barnhälsovårdsmottagningen Västervik

Länets barnhälsovård arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga.

Vårt mål är att ditt barn ska få bästa möjliga start i livet.

Hos oss arbetar sjuksköterskor som är specialiserade på barnhälsovård (BHV-sjuksköterskor) i samverkan med specialister i allmänmedicin och psykologer. Arbetet är i första hand inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi följer barnets utveckling från födseln upp till sex års ålder.

För att minimera väntetiden har vi tidsbeställda tider till alla besök.

Välkommen till oss!

Telefontid: Måndag-Fredag 08:30-09:30

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-14:00

Postadress: Familjecentralen Västervik, Barnhälsovårdsmottagningen, 391 85 Kalmar