Barnhälsovårdsmottagningen Vimmerby

Telefon: 0492-175 96
Besöksadress: Drottninggatan 22, Vimmerby

Barnhälsovårdsmottagningen Vimmerby

Länets barnhälsovård arbetar för att föräldrar och barn ska känna sig trygga.

Vårt mål är att ditt barn ska få bästa möjliga start i livet.

Hos oss arbetar sjuksköterskor som är specialiserade på barnhälsovård (BHV-sjuksköterskor) i samverkan med specialister i allmänmedicin och psykologer. Arbetet är i första hand inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi följer barnets utveckling från födseln upp till sex års ålder.

För att minimera väntetiden har vi tidsbeställda tider till alla besök.

Välkommen till oss!

Postadress: Barnhälsovårdsmottagningen, Vimmerby, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar