Repslagarhuset i Oskarshamn

Barn- och ungdomshabiliteringen Oskarshamn - Högsby - Mönsterås

Telefon: 0491-782 302
Besöksadress: Garvaregatan 11, Oskarshamn

Barn- och ungdomshabiliteringen Oskarshamn - Högsby - Mönsterås

Barn och ungdomshabiliteringen är till för barn- och ungdomar som har en varaktig funktionsnedsättning.


Målgrupp
Barn med varaktiga funktionsnedsättningar såsom:
•Utvecklingsstörning
•Autismspektrumtillstånd
•Rörelsehinder
•Flerhandikapp (exempelvis barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar inom flera funktionsområden t ex såsom både synhandikapp och utvecklingsstörning)

Barnet och familjen får oftast kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen genom remiss från BUP, barnkliniken eller skolhälsovården för utredning och behandling.

Habilitering är ett teamarbete. Med ert barns och familjs behov i centrum planerar vi lämpliga insatser och mål efter en habiliteringsplan.
Exempel på insatser kan vara att stimulera barnets utveckling genom lek och träning. Barnets funktionsnedsättning kan ibland kompenseras genom att anpassa miljön, exempelvis med hjälpmedel.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Barn och ungdomshabilitering, Garvaregatan 11, 572 32 Oskarshamn