Startsida/Hälsa & vård/Habilitering nord/Barn- och ungdomshabilitering/Barn- och ungdomshabiliteringen Västervik

Barn- och ungdomshabiliteringen Västervik

Telefon: 0490-868 60
Besöksadress: Södermalmsgatan 24, Västervik

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västervik

Målgrupp Barn med varaktiga funktionsnedsättningar såsom: Utvecklingsstörning Autismspektrumtillstånd Rörelsehinder Flerhandikapp (exempelvis barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar inom flera funktionsområden såsom både synhandikapp och utvecklingsstörning) Barnet och familjen får oftast kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen genom remiss från BUP, barnkliniken eller skolhälsovården för utredning och behandling.


Habilitering är ett teamarbete och med ert barns och familjs behov i centrum diskuterar och planerar vi lämpliga insatser och mål efter en Habiliteringsplan. Exempel på insatser kan vara att stimulera barnets utveckling genom lek och träning. Barnets funktionsnedsättning kan ibland kompenseras genom att anpassa miljön exempelvis med hjälpmedel.
Vi erbjuder följande e-tjänster på 1177:
Av/omboka tid
Förnya recept
Begär intyg
Beställa journalkopior
Hjälp oss att bli bättre

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Barn och ungdomshabilitering, Box 56, 593 21 Västervik