Medarbetare Habiliteringen Västervik/Vimmerby/Hultsfred

Det är vi som arbetar på Habiliteringen i Västervik/Vimmerby/Hultsfred.

Habiliteringskansli

Mayvor Källgren - verksamhetschef, tel 0490- 872 22
Madelene Claussen - sekreterare, tel 0490- 870 49

Charlotte Lindén - områdeschef Västervik/Vimmerby, tel 0490- 868 62
Sofia Erlandsson - områdeschef Oskarshamn tel 0491 - 78 26 20
Amir Hossein Mahdavian - Habiliteringsöverläkare tel 0492- 178 30

Syncentralen

Fax ögonmottagningen tel, 0490-870 45
Kicki Nyström - medicinsk sekreterare, tel 0490- 867 68

Ida Nyström - vik. kurator, tel 0490- 869 10
Josefine Nilsson - vik. synpedagog, tel 0490-874 71
Carina Mattsson - synpedagog (deltid)
Marie Wallman Andersson - optiker, tel 0490-867 97
Jonas Risell - IT handledare, tel 0490- 861 24

Vuxenhabilitering

Fax 0490- 865 68
Liisa-Maria Johansson - teamsekreterare, tel 0490- 866 13
Charlotte Lindén - områdeschef - tel 0490-868 62

Eva Nordwall - sjuksköterska, tel 0490- 866 22
Ing-Marie Sandsved - psykolog, tel 0490- 866 20
Jörgen Lindblom - psykolog, tel 0490-866 24
Katarina Persson - arbetsterapeut, tel 0490- 866 81
Margit Jacobsson - arbetsterapeut, tel 0492- 178 34
Malin Jakobsson - kurator, tel 0490- 866 31
Annelie Helmersson - kurator, tel 0490-874 65
Jonna Salminen Samrell - sjukgymnast, tel 0490- 866 41
Torbjörn Westerberg - logoped, 0490-864 64

Barn- och ungdomshabilitering Västervik

Fax 0490- 865 68
Eva Essén - teamsekreterare, tel 0490- 868 60
Charlotte Lindén - områdeschef, tel 0490- 868 62

Martina Hägglund  sjukgymnast, tel 0490- 864 52
Eric Zaar - sjukgymnast, tel 0490- 868 65
Lotta Bülow - specialpedagog, tel 0490-864 99
Maria Lind - specialpedagog, tel 070-307 62 12
Eva Nordwall - sjuksköterska, tel 0490- 866 22
Aylin Ibram - läkare, tel 0490- 868 60
Josefin Gustafsson  - arbetsterapeut, tel 0490- 868 63
Karin Liliekvist - kurator, tel 0490- 868 61
Malin Jakobsson - kurator, tel 0490- 866 31
Amanda Andersson Damberg - logoped, tel 0490- 864 48
Linda Olsson - vik. psykolog deltid. tel 070- 28 44 589
Viktoria Edmark - Städerska/bassängbiträde 0490- 868 67

 

Barn- och ungdomshabilitering Vimmerby/Hultsfred

Ann-Britt Karlsson - teamsekreterare, tel 0492- 178 30
Charlotte Lindén - områdeschef, tel 0490- 868 62

Eva Nordwall - sjuksköterska, tel 0490- 866 22
Iréne Faleryd - sjuksköterska, tel 0492- 178 42 (nås säkrast tis-tors).
Amir Hossein Mahdavian - Habiliteringsöverläkare tel 0492- 178 30
Lotta Hultgren - arbetsterapeut, tel 0492- 178 31
Margareta Larsson - arbetsterapeut, tel 0492- 178 74
Simone Bargsten - logoped, tel 0492- 178 66
Heidi Hoppe - sjukgymnast, tel 0492-178 32
Christina Nyman sjukgymnast, tel 0492- 178 33 (deltid)
Carina Olsson - specialpedagog, tel 0492-178 35
Petra Bergman - kurator, tel 0492- 178 36
vakant - psykolog, 0492- 178 39