Medarbetare Habiliteringen Högsby-Mönsterås-Oskarshamn

Det är vi som arbetar inom Habiliteringen i Högsby-Mönsterås-Oskarshamn.

Habiliteringskansli

Mayvor Källgren - verksamhetschef tel 0490- 87 222
Madelene Claussen - sekreterare, tel 0490- 870 49
Charlotte Lindén - områdeschef Västervik/Vimmerby, tel 0490- 868 62
Sofia Erlandsson - områdeschef Oskarshamn, tel 0491- 78 26 20

Amir Hossein Mahdavian - Habiliteringsöverläkare tel 0492- 178 30

Syncentralen

Fax ögonmottagningen tel, 0490-870 45
Kicki Nyström - medicinsk sekreterare, tel 0490- 867 68

Ida Nyström - vik kurator, tel 0490- 869 10
Carina Mattsson - synpedagog, (deltid)
Josefine Nilsson - vik synpedagog, tel 0490- 869 32
Marie Wallman Andersson - optiker, tel 0490-867 97
Jonas Risell - IT handledare, tel 0490- 861 24


Barn- och ungdomshabilitering

Susanne Gidö - teamsekreterare, tel 0491-78 23 02
Sofia Erlandsson - områdeschef, tel 0491- 78 26 20

Marlene Claesson - (från 15/1) arbetsterapeut, tel 0491- 78 20 86.
Angelika Fahrenbruch - sjukgymnast, tel 0491- 78 25 34
Görel Råsmark - sjukgymnast, tel tel 0491- 78 26 30
Henrik Ramklint- specialpedagog, tel 0491- 78 23 56
Britt-Inger Rödin - överläkare tel 0491- 78 29 58
Pernilla Petersson - sjuksköterska, 0491-78 24 98
Frida Andersson - logoped, tel 0491- 78 26 29
Annika Jansson - kurator, tel 0491- 78 23 04
Hanna Bjärman - kurator, tel 0491, 78 24 49
Kristina Österblad - vik kurator, tel 0491- 78 25 35
vakant - Psykolog, tel 0491- 78 25 35

Vuxenhabilitering

Birgitta Coudret - teamsekreterare, tel 0491- 78 26 70
Sofia Erlandsson - områdeschef, tel 0491- 78 26 20

Pernilla Petersson - sjuksköterska, 0491- 78 24 98
Ann Deiver - arbetsterapeut, tel 0491- 78 25 82
Tina Ljung Johansson - sjukgymnast, tel 0491- 78 22 97
Eva Sandström - logoped, tel 0491- 78 25 81
Siv Johansson - kurator, tel 0491- 78 23 03
Ing-Marie Sandsved - psykolog, tel 0490- 866 20