Medarbetare Habiliteringen Högsby-Mönsterås-Oskarshamn

Det är vi som arbetar inom Habiliteringen i Högsby-Mönsterås-Oskarshamn.

Habiliteringskansli

Mayvor Källgren - verksamhetschef tel 0490- 87 222
Charlotte Lindén - områdeschef Västervik/Vimmerby,
tel 0490- 868 62
Sofia Erlandsson - områdeschef Oskarshamn, tel 0491- 78 26 20
Ann-Katrin Moldenius- tf. områdeschef syncentralen, 0490- 866 21
Madelene Claussen - sekreterare, tel 0490- 870 49,
Amir Hossein Mahdavian - Habiliteringsöverläkare tel 0492- 178 30
Ann-Katrin Moldenius-Hermansson - handläggare Tel 0490 - 866 21

Syncentralen

Fax ögonmottagningen tel, 0490-870 45
Kicki Nyström - medicinsk sekreterare, tel 0490- 867 68
Sofia Erlandsson - områdeschef Oskarshamn, tel 0491 - 78 26 20

Ida Nyström - vik kurator, tel 0490- 869 10
Carina Mattsson - synpedagog, tel 0490- 869 32
Josefine Nilsson - vik synpedagog, tel 0490- 869 32
Klara Almqvist - synpedagog, tel 0490- 867 66
Marie Wallman Andersson - optiker, tel 0490-867 97
Peter Åkeborg - vik. IT handledare, tel 0490- 861 24


Barn- och ungdomshabilitering

Susanne Gidö - teamsekreterare, tel 0491-78 23 02
Sofia Erlandsson - områdeschef, tel 0491- 78 26 20

Anna Verlebrant  - arbetsterapeut, tel 0491- 78 20 86.
Angelika Fahrenbruch - sjukgymnast, tel 0491- 78 25 34
Görel Råsmark - sjukgymnast, tel tel 0491- 78 26 30
Henrik Ramklint- specialpedagog, tel 0491- 78 23 56
Britt-Inger Rödin - överläkare tel 0491- 78 29 58
Pernilla Petersson - sjuksköterska, 0491-78 24 98
Frida Andersson - logoped, tel 0491- 78 26 29
Annika Jansson - kurator, tel 0491- 78 23 04
Hanna Bjärman - kurator, tel 0491, 78 24 49
Christina Sanson - PTP Psykolog, tel 0491- 78 25 35

Vuxenhabilitering

Birgitta Coudret - teamsekreterare, tel 0491- 78 26 70
Sofia Erlandsson - områdeschef, tel 0491- 78 26 20

Pernilla Petersson - sjuksköterska, 0491- 78 24 98
Ann Deiver - arbetsterapeut, tel 0491- 78 25 82
Tina Ljung Johansson - sjukgymnast, tel 0491- 78 22 97
Eva Sandström - logoped, tel 0491- 78 25 81
Siv Johansson - kurator, tel 0491- 78 23 03
Ing-Marie Sandsved - psykolog, tel 0490- 866 20