Vuxenhabiliteringen i Västervik, Vimmerby och Hultsfred

Vuxenhabiliteringen Västervik - Vimmerby - Hultsfred

Telefon: 0490-866 13
Besöksadress: Södermalmsgatan 24, Västervik, även Drottninggatan 22 Vimmerby

Vuxenhabiliteringen i Västervik, Vimmerby och Hultsfred

Vuxenhabilitering är till för dig som är vuxen och har en varaktig funktionsnedsättning.


Målgrupp
Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar såsom:
•Utvecklingsstörning
•Autism eller autismliknande tillstånd om utvecklingsstörning finns.
•Andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar förorsakade av skada eller sjukdom som inträffat under utvecklingsperioden

Du kan göra en egen ansökan till vuxenhabiliteringen eller komma till oss på remiss. Habilitering är ett teamarbete och med ditt behov i centrum planerar vi tillsammans lämpliga insatser och mål efter en Habiliteringsplan.

Med stöd från vuxenhabiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det kan till exempel vara kompensation med hjälpmedel, samtalsstöd eller hjälp att söka god man eller stöd i att hitta en träningsform som passar dig.

Verksamheten har lokaler i Västervik och Vimmerby

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Vuxenhabiliteringen, Box 56, 593 21 Västervik