Vuxenhabiliteringen i Västervik, Vimmerby och Hultsfred

Vuxenhabiliteringen Västervik - Vimmerby - Hultsfred

Telefon: 0490-866 13
Besöksadress: Södermalmsgatan 24, Västervik

Vuxenhabiliteringen i Västervik, Vimmerby och Hultsfred

Vuxenhabilitering är till för dig som är vuxen och har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Exempel på det kan vara utvecklingsstörning eller rörelsehinder.

Många som får hjälp av vuxenhabiliteringen har tidigare fått hjälp av Barn- och ungdomshabiliteringen. Du kan också göra en egen ansökan till vuxenhabiliteringen eller komma till oss på remiss.

Habilitering är ett teamarbete och med ditt behov i centrum diskuterar och planerar vi tillsammans lämpliga insatser och mål efter en Habiliteringsplan.
Med stöd från vuxenhabiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det kan till exempel vara kompensation med tekniska hjälpmedel, samtalsstöd eller hjälp att söka god man eller stöd i att hitta en träningsform som passar dig.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Vuxenhabiliteringen, Box 56, 593 21 Västervik