Vuxenhabiliteringen Oskarshamn - Högsby - Mönsterås

Telefon: 0491-782 670
Besöksadress: Garvaregatan 11

Vuxenhabiliteringen Oskarshamn, Högsby och Mönsterås

Vuxenhabilitering är till för dig som är vuxen och har en varaktig funktionsnedsättning.


Målgrupp
Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar såsom:
•Utvecklingsstörning
•Autism eller autismliknande tillstånd om utvecklingsstörning finns.
•Andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar förorsakade av skada eller sjukdom som inträffat under utvecklingsperioden

Du kan göra en egen ansökan till vuxenhabiliteringen eller komma till oss på remiss. Habilitering är ett teamarbete och med ditt behov i centrum planerar vi tillsammans lämpliga insatser och mål efter en Habiliteringsplan.

Med stöd från vuxenhabiliteringen får du förutsättningar att klara så mycket som möjligt i vardagen själv. Det kan till exempel vara kompensation med hjälpmedel, samtalsstöd eller hjälp att söka god man eller stöd i att hitta en träningsform som passar dig.

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00

Postadress: Vuxenhabiliteringen, Garvaregatan 11, 572 32 Oskarshamn