Asyl- och flyktinghälsovård

Asyl- och flyktinghälsovården Hultsfred

Telefon: 0495-125 05
Besöksadress: Granitvägen 24 B,, 577 37 Hultsfred

Asyl- och flyktinghälsovård i Kalmar län

Länets asyl- och flyktinghälsovård vänder sig i första hand till dig som är asylsökande och bor i Kalmar län.

Den stationära mottagningen för länets asyl- och flyktinghälsovård finns i Hultsfred. Mottagningen arbetar mobilt. Det medicinska ansvaret för asylsökandes hälso- och sjukvård ligger på länets hälsocentraler och vårdcentraler.
Inom asyl- och flyktinghälsovården arbetar flera yrkeskategorier tillsammans, läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare. Alla personalgrupper har tystnadsplikt.
Länets asyl- och flyktinghälsovård arbetar i huvudsak med inledande hälsoundersökningar för asylsökande och flyktingar. Enheten bedriver även i begränsad utsträckning öppen sjuksköterskemottagning. Läkare finns knuten till enheten två till fyra dagar per månad.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-12:00, Måndag-Fredag 13:00-16:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 08:30-12:00, Måndag-Torsdag 13:00-16:00, Fredag 08:30-12:00

Postadress: Asyl- och flyktinghälsovård, Granitvägen 24 B, 577 37 Hultsfred