Mönsterås hälsocentral

Mönsterås hälsocentral

Telefon: 0499-489 30
Besöksadress: Allégatan 1, Mönsterås

Mönsterås hälsocentral

Vi erbjuder dig hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet.

Vi ger dig nära och trygg vård, oavsett var i livet du befinner dig. Vi tar emot både akuta och planerade besök. Akuta besök bokas via telefon till vårt akutteam för bedömning och handläggning. Planerade besök bokas via telefon till våra olika mottagningar.

Vi kan erbjuda besök till våra läkare som är specialister i allmän medicin. Dessutom har vi barnläkare på barnhälsovårdsmottagningen. Vi har utbildningsläkare hos oss, vilka arbetar under handledning av våra specialistläkare. Distriktssköterskor/sjuksköterskor arbetar inom våra specialområden i primärvård: Distriktssköterskemott, astma/KOL, blodtryck, livsstil, demens, diabetes, kontinens, svikt, vaccination. Vi har öppet hela dagen för provtagning på vårt labb.
Psykolog och kurator finns på hälsocentralen, tider till dessa kan bokas via telefon.

Välkommen till oss!
Verksamhetschef Maria Hilberth

Telefontid: Måndag-Torsdag 08:00-16:30, Fredag 08:00-15:00

Öppettider: Måndag-Torsdag 07:30-16:30, Fredag 07:30-15:00

Postadress: Mönsterås hälsocentral, Box 44, 383 21 Mönsterås